PUNKT PRZEDSZKOLNY MALI ODKRYWCY

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 lat do kameralnego (tylko 20 dzieci) przedszkola.
W ramach czesnego oferujemy zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika i taniec, dziecięca matematyka, zajęcia plastyczne.

Zapewniamy stałą opiekę psychologa i logopedy.

Organizujemy wiele wycieczek, zapraszamy też do nas ciekawych gości.

Już od ponad 10 lat staramy się tworzyć atmosferę szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych. Każdemu dziecku indywidualnie poświęcamy dużo czasu i troski dla Jego problemów i trudności pomagając pokonać je i zrozumieć. Bliska jest nam pedagogika humanistyczna reprezentowana m.in. przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jaspera Juula.

Otwarte cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00

Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy jest zarejestrowany przez Wydział Edukacji Miasta Gdańska (Nr 346/ P-P/12), nadzór pedagogiczny nad naszą placówką sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

Korzystamy z placu zabaw przy ul. Nowosądeckiej. Plac jest ogrodzony i wyposażony w bezpieczny sprzęt firmy Topus.


Dzieci rozpoczynające swoją przygodę z przedszkolem zapraszamy w ostatnim tygodniu sierpnia na zajęcia adaptacyjne.


Realizujemy program wychowania przedszkolnego a także oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak m.in.:


Nauka języka angielskiego

Zajęcia prowadzone są codziennie w formie atrakcyjnych zabaw. Korzystamy m.in z metody Super Simple Learning, jest to jedna z najbardziej znanych na świecie metod aktywnego nauczania dzieci języka angielskiego. Została opracowana w Japonii, wykorzystuje muzykę, śpiew i zabawy ruchowe.  .


Dziecięca matematyka i kółko szachowe

Zajęcia matematyczne oparte są na programie pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Korzystamy z matematycznych pakietów pomocy dydaktycznych, z gier planszowych i logicznych rozwijających spostrzegawczość, logiczne myślenie, cierpliwość i umiejętność przewidywania. Starszaki zapraszamy też do gry w szachy.


Zajęcia plastyczne i origami

Zajęcia plastyczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne rozwijające zarówno twórcze myślenie jak i zdolności plastyczne dzieci np. rysunki, orgiami, lepienie w masach plastycznych, malowanie farbami za pomocą, pędzla, paluszków i innych części ciała, wykorzystywanie do prac plastycznych różnych "darów natury".
Zajęcia mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata, stworzyć okazje do ekspresji emocji, usprawnić warsztat manualny dziecka, rozwijając małą motorykę, czyli drobne mięśnie dłoni oraz koordynacje wzrokowo -ruchową. Pozwalamy dzieciom odkryć jak wiele radości i satysfakcji daje tworzenie.


Rytmika

Dzieci obcują z muzyką poprzez śpiew, grę na różnych instrumentach, taniec czy zabawy muzyczne, w tym przede wszystkim inscenizację i ruch muzyczny. Zajęcia o takim charakterze rozwijają u dzieci talent muzyczny, ale także pomagają w ogólnym rozwoju intelektualnym i ruchowym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Taniec

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez szkołę tańca Just Dance.

Gimnastyka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia,
- świadomości przestrzeni i działania w niej, dzieci poznają i uczą się kontrolowania przestrzeni wokół siebie.
- pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi, dziecko dzieli przestrzeń z innymi, co jest źródłem empatii, nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą, jest to okazja do podjęcia współdziałania z innymi osobami i doświadczenia poczucia wspólnoty.
Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznania własnego ciała,usprawniania motoryki,poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.
W naszym przedszkolu nie ma podziału na grupy wiekowe. Przynosi to wiele korzyści zarówno starszym jak i młodszym dzieciom. Młodsze są zafascynowane starszymi, obserwują je i naśladują ucząc się nowych rzeczy. Otacza je pełna ciepła i opiekuńczości postawa "starszaków". Z kolei starsze dzieci zauważają, że potrafią więcej, i są otaczane podziwem i uwielbieniem maluchów. Zachęcane do pomagania młodszym np przy ubieraniu się, budowaniu czują się ważne i potrzebne, uczą się odpowiedzialności i pomagania słabszym i mniejszym. Grupa mieszana wiekowo pozwala dzieciom zaistnieć w różnych rolach, najpierw otoczonego opieką malucha, potem pomocnego innym, odpowiedzialnego starszaka, inaczej niż w rodzinie gdzie jest albo najmłodsze, albo średnie, albo najstarsze. Każdego roku grupa przeobraża się nieznacznie, kilkoro dzieci odchodzi do szkoły a kilkoro nowych przychodzi. Z taką grupą łatwiej się pracuje. Nowe dzieci bardzo szybko wdrażają się i wchodzą w rytm przedszkolny, obserwując i naśladując to, co robią te, już dobrze zaznajomione z przedszkolnymi zwyczajami. Jedynie podczas zajęć dydaktycznych dzieci są dzielone.

Plan dnia

6.30 - 8.30 Zabawy dowolne, praca indywidualna

8.30 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej, jęz. angielski, rytmika, plastyka)

10.00 - 11.30 Zabawa na dworze.

11.30-12.00 Zabawy z językiem angielskim

12.15 - 13.00 Obiad.

13.00 - 14.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki i czytanych przez panią bajek, starsze dzieci które już nie śpią biorą udział w zajęciach dydaktycznych

14.30 - 15.00 Podwieczorek.

15.00 - 17.00 Zabawy w kręgu i dowolne


Mali Odkrywcy telefon: 605 166 473, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.